Bildsätta metoder

Att bildsätta metoder och teorier är ett sätt att skapa mer liv i dem. Det blir en större igenkänning och enklare att minnas. Riddikulus AB hjälper er forma bilder som bidrar till påminnelser i vardagen.

Här nedan ser du exempel på blädderblocksbilder till olika avsnitt i metoder. Där finns även bilder till en hemsida om beslutsmetoden Five to Fold decision making.

Rikta energin rätt

Exempel på genomförda workshops och program. För muspekaren över bilden för en kort inblick. 

Program:

Inkluderande och tillitsbaserat ledarskap
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
förvaltningen i Göteborgs stad valde årslångt program med UL, FS, normer och mer
2019-2020

Program:

Målstyrt ledarskap i komplexa miljöer
Chefer på Sweco Civil AB stärkte ledarskap och förmåga i förändringsledning i halvårslångt onlineprogram
2021

Workshop:

GDQ för ledningsgrupp
GDQ-arbete gav Ledningsgruppen på Stockholms konstnärliga högskola verktyg att fortsätta sin utveckling
2020

Program:

Ny som chef
Chefer på Bilia AB stärker ledarskap och affärsmässighet i årslångt program
2011--pågående

Workshop:

Släppa taget
Öppen workshopserie som sträckte sig över 8 veckor med fokus på deltagarnas utmanande förändringsmål. Varannan vecka träffades vi i grupp, däremellan jobbade deltagarna själva med material.
2021

Workshop:

Medarbetarskap
Medarbetare på Göteborgs universitet tränar sig i dialog, delaktighet och påverkans-möjligheter
2018--2020