Om

Välkommen till Riddikulus AB!

Björn Natthiko Lindeblad i sitt sommarprat 2020:

”Det mest värdefulla jag har lärt mig av 17 år som buddhistisk munk: Att jag inte längre tror på allt jag tänker. Det är min och alla människors ofta underskattade superkraft. Det blir så himla mycket skönare att vara du och jag om vi kan möta vårt eget tankeflöde med lite mer ödmjukhet, lite mer skepsis, lite mer humor, lite mer kanske–kanske-inte.”

Det fångar min avsikt med ordet Riddikulus väldigt väl. Namnet handlar om att stärka förmågan att avdramatisera och skapa sund självdistans till situationen med varm humor och acceptans. Att rikta sin energi rätt.

Ibland blir små irrationella saker så oproportionerligt stora att de tar över allt sunt förnuft. Ett slags tunnelseende infinner sig och det är som att gå vilse i vad som är viktigt på riktigt. Det blir helt stolligt till slut. Och skrattretande, rent av Riddikulus.  

I berättelsen om Harry Potter används trollformeln Riddikulus för att hantera mötet med en Boggart. En Boggart skiftar skepnad beroende på vad du som person är rädd och orolig för. Det är det som gör Boggartar så utmanande att möta.

Vi har alla något vi är rädda eller känner obekvämhet inför. Någon är rädd för känslor. Någon annan för siffror. Ytterligare någon annan är rädd för att säga nej. Eller prata inför andra. Eller för att inte räcka till. Navet för alla rädslor är rädslan att inte kunna hantera situationen, men vilken den situationen är skiljer sig mellan oss beroende på vad vi varit med om. Precis som en Boggart alltså.

Trollformeln Riddikulus transformerar rädslan till något komiskt. Att skratta varmt åt det som upplevs som skrämmande är att frigöra sig och rikta om energin.

Det är att få kontakt med det logiska rationella tänkandet istället för att fångas av reptilhjärnans automatiska respons (våra försvar, överlevnadsstrategier, programmerade beteendemönster). Att se det komiska i mötet med sina rädslor bidrar till acceptans, sund självdistans och skapar utrymme att välja medvetet. Det i sin tur ökar möjligheten att uppnå det vi egentligen vill uppnå, till skillnad från att styras av rädslobaserade val som handlar om att undvika känslor av obehag till varje pris.

Förtroendefulla relationer är grunden i min verksamhet. Skapandet av tillit till sig själv och till andra. Med det som ledstjärna har uppdragen jag haft ofta genomsyrats av självkännedom och individuell utveckling.

Mitt intresse för hur delar och helhet hänger ihop har emellertid också inneburit ett mer tydligt fokus på verksamhetsförändring eller långsiktig samhällsförändring. Åren som processledare i samverkansrelationen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer är ett exempel på det.

Jag har beteendevetenskaplig utbildning med en magisterexamen i psykologi. Min yrkesbakgrund finns inom personal- och organisationsområdet. Sedan 2010 driver jag mitt eget företag och är verksam i såväl privat som offentlig sektor, både stora och små organisationer.

De områden jag arbetar inom omfattar ledare och medarbetare, grupper och team, samarbete och samverkan. Jag erbjuder processtöd, samtalsledning, handledning, coaching, utbildning och workshops.

Jag har arbetat med självkännedom, ledarskap, samverkan och samarbete på olika sätt i hela mitt yrkesliv. Effekterna av att utveckla kompetens och förmågor hos ledare och medarbetare har förstärkt min egen övertygelse om varför det är värdefullt att förstå mer om sig själv, vara medveten och i kontakt med sina försvar. 

De berättar att det syns på arbetsplatsen i kommunikation, kreativitet och ansvarstagande. De känner sig tryggare i sin roll, lyssnar bättre, hanterar svåra situationer bättre och lyckas med det de vill på ett annat sätt än tidigare. Det är positiva verksamhetseffekter som återspeglas i ekonomi-, kund- och medarbetarundersökningar. Deras berättelser bekräftar alltså att alla sammanhang vinner på att de är mer medvetna och i kontakt med sig själva.

Better to light a candle than to curse the darkness!

-- Kinesiskt ordspråk

Certifieringar och licenser

Ett utdrag av certifieringar, licenser och utbildningar som förgyller mina 20 års erfarenhet
av att arbeta med utveckling av individer, grupper och samarbete.

Certifierad i Group Development Questionnaire (GDQ), GDQ Associates

Handledare Radical Collaboration®/ Förtroendefullt Samarbete®, BCon Inc.

Handledare Utvecklande ledarskap (UL), Försvarshögskolan

Handledare The Human Element i Kundrelationer, Bcon Inc.

Handledare The Human Element, LHEPtm), Bcon Inc.

Diplomerad coach ICF

ACT – Att hantera stress och främja hälsa, Livskompass

Toolbox Processledarutbildning – medskapande processer, BeeCollective

Konsten att leda förändring genom medskapande processer och samtal (Art of Hosting Conversations that matter – Medskapande ledarskap), GR

Warm data lab – för samverkan mellan organisationer, Nora Bateson

Utveckla samverkan – om arbetet, arbetsplatsen och samverkansavtalet i offentlig sektor, Dialog & Idé

Co-producing knowledge in transdisciplinary research. Solving wicked problems within sustainable urban development, Mistra Urban Futures

Reconstructive® systemiskt arbete, 300 hours professional Intensive Experimental Training in Reconstructives, RIIHS

FIRO B®, BCon Inc.

Emma Rosqvist

Ägare och grundare