Coaching

Coaching ​

Jag guidar dig i att återerövra din fulla potential! Komma åt din egen rika källa av verklig magi!​

Mitt fokus är att skapa förutsättningar för dig att uppleva, utforska och skapa ditt eget sätt,
för att förstärka det som funkar och tar dig igenom det som utmanar.
Utgångspunkten för coachingen och din träning är helhetsperspektivet,
dvs vi använder mentala, fysiska, själsliga och kreativa verktyg parallellt. För att ta kropp och knopp från hot till trygghet (reglera nervsystemet) och därigenom få tillit och kontakt, vilket är en förutsättning för nyfiket utforskande.
Genom enkla kraftfulla redskap bygger du självsupportande rutiner i din vardag. På så sätt stärker du din längtan och lär känna ditt motstånd, det som idag står i polemik med att förverkliga det som du har en förnimmelse om är möjligt för dig.

Att lyfta fram och fokusera än mer på sin längtan, kan de flesta känna hopp, glädje kring och entusiasm kring. Men att sätta ljuset på vårt motstånd är många gånger inte lika lockande. Det är inte lika skimrande och peppigt. Men det är den absolut viktigaste nyckeln vilket både min egen erfarenhet och mötet med mina klienter visar.

Det är väldigt oskönt att vara i vårt motstånd, det är därför som vi utvecklat mängder av säkerhetsbeteenden för att ta oss bort från det. Det ligger i hela vår natur, i vår biologi och psykologi, att när det är svårt ska vi gå in i ett överlevnads-mode. Du känner säkert till våra mellanmänskliga stress-responser som kamp, flykt, frys som tar sig i olika uttryck beroende på vår uppväxt.

Kanske får du intrycket av att det innebär att vi ska älta, fastna och stanna i motståndet. Nej, syftet är inte att bli kvar där. Grejen är dock att vi behöver förstå vad det handlar om, vad det vill signalera, berätta och har skyddat oss ifrån.
När vi fördjupar vår förståelse om vårt motstånd och kan se in i det och utforska: Vad finns det i det här som är angeläget för mig, men som också är svårt? Hur kan jag komma mig själv närmre, istället för att fortsätta bråka med mig själv, kriga med mig själv, jaga mig själv.

Jag har krigat med mig själv och jagat mig själv igenom livet. Jag har levt med mental ohälsa som har hållt mig tillbaka större delen av mitt vuxna liv. Men idag leder och lever jag med mig själv, i mig själv, i livet.

Motståndet är en del av dig, men du är så mycket mer än motståndet och för att kunna befria de gåvor som du har så behöver du mjukna inför motståndet, vara villig att lyssna på vad den vill säga dig och skapa möjlighet i motståndet.

Utmaningen i vardagen kan se ut så här:​

•Behöver bli tydligare i ledarrollen,
• Att lita på min egna förmåga.
• Ej tekniskt kunnig som övriga, ibland känns det som om de lyssnar men inte tänker bry sig.
• Att hålla mitt ledarskap över tid. Det kan vara svårt att alltid leva upp till att vara ledare varje dag.
• Prioritera rätt saker i rätt tid.
• Skapa tid för uppgifter bara jag kan lösa – som jag ej kan delegera bort.
• Lära mig att delegera arbetet.
• Få ihop gruppen, gammalt groll sen många år tillbaka. Alla ska hjälpa varandra.
• Få ett samspel mellan min personal.
• Att få alla att förstå vilken roll man har samt vikten av att hjälpas åt samtidigt
• Motivera medarbetare att utvecklas. Speciellt dom som varit i yrket några år och “redan nått toppen” på deras utveckling, enligt dem själva. Att stärka dessa individer
• Att leda alla olika personlighetstyper. Alla individer är olika och att hitta “rätt knapp” så alla känner sig motiverade och förstår/tar åt sig det man säger.

Önskan om stöd kan även se ut så här:​


…vill ha bollplank och stöttning till att våga ta ytterligare kliv.
…har svårt att veta vad jag ska satsa på, blir oklar och otydlig i mina val och beslut.
…känner att jag har tappat den starka motivation till att göra det jag planerat. Plötsligt gick proppen ur och jag kommer inte vidare.
…vill flöda och växa mer.
…vill hålla det jag önskar och har lovat mig själv, men som inte riktigt lyckas.
…vill öka mitt självförtroende i sociala sammanhang.
…hitta sätt att hinna med, komma vidare i mitt arbete i kombination med min egen utveckling.
…ta lagom steg framåt för att inte ”springa förbi mig själv”
…har tappat bort mig själv i ambitionen att ta hand om andra.
…vill stå stadigt i mig själv istället för att låta andra definiera mig.

Coaching ett värdefullt stöd.
“You are not finding your voice. You are remembering.”
Victoria Erickson
Jag hjälper dig minnas.

Coachar entreprenörer, kreatörer, ledare, chefer
som vill ta ett helhetsgrepp kring sin mentala, fysiska, själsliga och kreativa hälsa!
Med skapande i fokus.
För ökat välmående, framgång och förverkligande av sin längtan!