Coaching & Handledning

För dig som…
…vill ha bollplank och stöttning till att våga ta ytterligare kliv eller se dig i spegeln på ett varmt rannsakande sätt.
…har svårt att veta vad du ska satsa på, blir oklar och otydlig i dina val och beslut.
…känner att du har tappat den starka motivation till att göra det du planerat.Plötsligt gick proppen ur och du kommer inte vidare.
…vill flöda och växa mer.
…vill hålla det du önskar och har lovat dig själv, men som inte riktigt lyckas.
…vill öka ditt självförtroende i sociala sammanhang.
…hitta sätt att hinna med, komma vidare ditt kreativa arbete i kombination med din egen utveckling.
…ta lagom steg framåt för att inte ”springa förbi dig själv”
…har tappat bort dig själv i ambitionen att ta hand om andra.
…vill stå stadigt i dig själv istället för att låta andra definiera dig.

Då är coaching eller handledning ett värdefullt stöd. För att utforska vilka glasögon du har och få stöd i att prova andra glasögon.
“You are not finding your voice. You are remembering.” Victoria Erickson
Jag hjälper dig minnas.

Coaching

Enskild

Coaching handlar om att frigöra kraften hos dig så att du kan åstadkomma ditt önskade resultat. Coaching är inte goda råd, bra tips, peppning eller positivt tänkande. Det är inte att få lösningar från någon annan som är mer rutinerad. En coach är en person som är tränad på att lyssna på ett sådant sätt att du själv hittar dina svar.

Coaching är att spegla sig och få frågor och feedback som ger nya infallsvinklar och utgångspunkter. Fokus ligger på nutid och framtid.

Handledning

Enskild

I handledning varvas samtal med övningar och teoretiska inspel. Ditt behov och dina frågeställningar är utgångspunkten och styr innehållet i samtalen.

Handledarens inspel bygger på egna erfarenheter, och betraktelser som intervention i samtalen.

Ett tillvägagångssätt är att låta frågeställningarna du har i stunden vara vårt fokus.

Ett annat tillvägagångssätt är att med utgångspunkt i din målbild rama in handledningstillfällena med olika teman, teorier, modeller och verktyg som är relevanta för ditt mål. Då får handledningen även en utbildande karaktär.

Läs mer om tematisk handledning HÄR.