Coaching & Handledning

Självkännedom och förståelse för hur mänskliga relationer fungerar är strategiska kunskaper hos både ledare och medarbetare. Skav uppstår ofta baserat på olikheter och missförstånd. Vi blir upptagna av vår egen värld och tar inte in den andres. Riddikulus AB ger verktyg för distans och perspektiv.

Står du i ett läge där du vill förändra något, men lyckas inte på egen hand? Har du kört fast i ditt skapande? Vill du ta nästa steg i din utveckling, arbete eller konstnärskap? Vill du bli effektivare? Hitta mer balans i din vardag? Skapa större engagemang när du leder distansmöten? Bli tryggare att prata inför folk? Minska din stress? Utveckla din processledarförmåga och förstå hur du för en grupp och deras arbete framåt? Bli tryggare i att ge och ta emot feedback?

Då är coaching eller handledning perfekt stöd!
I strukturerade steg har vi fokus på det som du vill uppnå. Övningar, formulär och reflektion tar dig snabbt framåt. Coaching och handledning är effektiva verktyg när du står i eller driver en förändringsprocess.
För att se nästa steg, bolla tankar, få återkoppling, erfarenhetsutbyte och ny input.
Läs mer här nedan.

Coaching

Enskild eller i grupp

Coaching handlar om att frigöra kraften hos dig så att du kan åstadkomma ditt önskade resultat. Coaching är inte goda råd, bra tips, peppning eller positivt tänkande. Det är inte att få lösningar från någon annan som är mer rutinerad. En coach är en person som är tränad på att lyssna på ett sådant sätt att du själv hittar dina svar.

Coaching är att spegla sig och få frågor och feedback som ger nya infallsvinklar och utgångspunkter. Fokus ligger på nutid och framtid.

Handledning

Enskild eller i grupp

I handledning varvas samtal med övningar och teoretiska inspel. Ditt behov och dina frågeställningar är utgångspunkten och styr innehållet i samtalen.

Handledaren kan vid behov komma med råd, ta upp egna erfarenheter, och betraktelser som intervention i samtalen.

Ett tillvägagångssätt är att låta frågeställningarna du har i stunden vara vårt fokus.

Ett annat tillvägagångssätt är att med utgångspunkt i din målbild rama in handledningstillfällena med olika teman, teorier, modeller och verktyg som är relevanta för ditt mål. Då får handledningen en utbildande karaktär.

Läs mer om tematisk handledning HÄR.

Rikta energin rätt

Exempel på genomförda coaching- och handledningsuppdrag. För muspekaren över bilden för en kort inblick. 

Grupphand-
ledning:

Strategisk chefsgrupp
Löpande handledning för strategiskt gruppchefsteam på Sweco Civil AB fördjupade deras öppenhet
2019-2020

Grupphand-
ledning

Konfliktlösning
Konflikt mellan medarbetare behövde strukturerat stöd för att hanteras på Göteborgs spårvägar AB

Grupphand-
ledning:

Ledningsråd på lärosäte
Chefer på Malmö Högskola handleddes i grupp för att skapa tydlighet i struktur och roller
2013

Enskild handledning

Chefer
Chefer på Sweco Civil AB utvecklar sin förmåga i förändringsledning med hjälp av enskild handledning
2021

Enskild coaching

Uppdragsledare
Uppdragsledare på Sweco Civil AB utvecklar trygghet och potential med hjälp av enskild coaching
2019

Enskild handledning

Verksamhetsutvecklare
Verksamhets-
utvecklare i Uddevalla kommun hittar mer balans och effektivitet med hjälp av handledning som ramas in av 5 teman
2019