Coaching & Handledning

Självkännedom och förståelse för hur mänskliga relationer fungerar är strategiska kunskaper hos både ledare och medarbetare. Skav uppstår ofta baserat på olikheter och missförstånd. Vi blir upptagna av vår egen värld och tar inte in den andres. Riddikulus AB ger verktyg för distans och perspektiv.

Coaching

Enskild eller i grupp

Med coaching får du stöd och struktur för att komma vidare i din egen utveckling. Coaching skiljer sig från handledning genom framåtblickande fokus och speglingar som syftar till att synliggöra dina egna lösningar, den potential du själv har.

Handledning

Enskild eller i grupp

Handledning är ett effektivt verktyg när du står i eller driver en förändringsprocess. För att se nästa steg, bolla tankar, få återkoppling, erfarenhetsutbyte och ny input. Ett sätt är att arbeta med dina frågeställningar i stunden. Ett annat sätt är att strukturera handledningen efter ett antal teman som är relevanta för din process. Då kompletteras sessionerna av teoretiska inspel och övningar som ger värdefulla insikter och verktyg.

Rikta energin rätt

Exempel på genomförda coaching- och handledningsuppdrag. För muspekaren över bilden för en kort inblick. 

Grupphand-
ledning:

Strategisk chefsgrupp
Löpande handledning för strategiskt gruppchefsteam på Sweco Civil AB fördjupade deras öppenhet
2019-2020

Grupphand-
ledning

Konfliktlösning
Konflikt mellan medarbetare behövde strukturerat stöd för att hanteras på Göteborgs spårvägar AB

Grupphand-
ledning:

Ledningsråd på lärosäte
Chefer på Bilia AB stärker ledarskap och affärsmässighet i årslångt program
2011--pågående

Enskild handledning

Chefer
Chefer på Sweco Civil AB utvecklar sin förmåga i förändringsledning med hjälp av enskild handledning
2021

Enskild coaching

Uppdragsledare
Uppdragsledare på Sweco Civil AB utvecklar trygghet och potential med hjälp av enskild coaching
2019

Enskild handledning

Verksamhetsutvecklare
Verksamhets-
utvecklare i Uddevalla kommun hittar mer balans och effektivitet med hjälp av handledning som ramas in av 5 teman
2019