Workshops och program

Att utveckla verksamheten med hjälp av grupper. Eller utveckla grupper i verksamheten. I ett effektivt team kan individerna balansera det egna uppdraget med det gemensamma och har ett tillitsfullt kommunikationsklimat. Riddikulus AB hjälper er stärka smidiga relationer med hjälp av workshops och program.

Vill ni öka effektiviteten i er ledningsgrupp? Längtar ni efter att skapa mer effektiva arbetsformer och samarbete?
Hitta former för att arbeta målstyrt i en vardag full med målkonflikter?
Eller ta steg i att utveckla en tillitsbaserad organisationskultur?

Workshops eller program ger hållbara verktyg för det!
Med mätningen GDQ, baserad på susan Wheelans forskning, får gruppen konkreta förslag och insikter.
Programmen/koncepten Förtroendefullt Samarbete och Utvecklande ledarskap är fyllda av verktyg och förståelse för ledarskap, företagskultur och samarbete. Beroende på vad ni är ute efter är det möjligt att skräddarsy insatsen eller använda den helt konceptbaserad. Läs mer här nedan vad som skiljer workshops från program.

Workshops

Fristående eller i serie

Workshops kan vara både fristående och i en serie. Workshops är ett kraftfullt sätt att skapa rörelse och komma igång. Perfekt för att lära mer och ha fokus på ett viktigt område, som att leda på distans eller utveckla förmågan att ge och ta emot feedback.

Program

Skräddarsytt eller koncept

Program sträcker sig över en längre tidsperiod, t e x 3 månader till drygt 1 år. De kan skräddarsys eller vara konceptbaserade. För teamutveckling är GDQ ett fantastiskt verktyg. Försvarshögskolans program Utvecklande Ledarskap och Förtroendefullt samarbete kompletterar och fördjupar varandra på ett fantastiskt sätt.

Rikta energin rätt

Exempel på genomförda workshops och program. För muspekaren över bilden för en kort inblick. 

Program:

Inkluderande och tillitsbaserat ledarskap
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
förvaltningen i Göteborgs stad valde årslångt program med UL, FS, normer och mer
2019-2020

Program:

Målstyrt ledarskap i komplexa miljöer
Chefer på Sweco Civil AB stärkte ledarskap och förmåga i förändringsledning i halvårslångt onlineprogram
2021

Workshop:

GDQ för ledningsgrupp
GDQ-arbete gav Ledningsgruppen på Stockholms konstnärliga högskola verktyg att fortsätta sin utveckling
2020

Program:

Ny som chef
Chefer på Bilia AB stärker ledarskap och affärsmässighet i årslångt program
2011--pågående

Workshop:

Släppa taget
Öppen workshopserie som sträckte sig över 8 veckor med fokus på deltagarnas utmanande förändringsmål. Varannan vecka träffades vi i grupp, däremellan jobbade deltagarna själva med material.
2021

Workshop:

Medarbetarskap
Medarbetare på Göteborgs universitet tränar sig i dialog, delaktighet och påverkans-möjligheter
2018--2020