Grupper & Team

Att utveckla verksamheten med hjälp av grupper. Eller utveckla grupper i verksamheten. I ett effektivt team kan individerna balansera det egna uppdraget med det gemensamma och har ett tillitsfullt kommunikationsklimat. Riddikulus AB hjälper er stärka smidiga relationer.

Vägar till utveckling

Grupphandledning

Grupphandledning för den intakta arbetsgruppen skapar arena och struktur för att utveckla samspel och ta steg till att bli ett smidigt team. 

Samtalsledning

Samtalsledning gynnar möten som innefattar flera olika parter eller grupper. Eller konfliktfyllda situationer där de inblandade inte själva förmår ta oss vidare.

Program & workshops

Program och workshops är kraftfulla sätt att skapa rörelse. De kan skräddarsys eller vara konceptbaserade. För teamutveckling är GDQ ett fantastiskt verktyg. 

Rikta energin rätt

Exempel på genomförda uppdrag med fokus på grupp- och teamutveckling. För muspekaren över bilden för en kort inblick. 

Grupphand
ledning:

Strategisk chefsgrupp
Löpande handledning för strategiskt gruppchefsteam på Sweco Civil AB fördjupade deras öppenhet
2019-2020

Samtals-
ledning:

Konfliktlösning
Konflikt mellan medarbetare behövde strukturerat stöd för att hanteras på Göteborgs spårvägar AB

Workshop:

GDQ för ledningsgrupp
GDQ-arbete gav Ledningsgruppen på Stockholms konstnärliga högskola verktyg att fortsätta sin utveckling
2020

Grupphand-
ledning:

Ledningsråd på lärosäte
Ledningsrådet på dåvarande Malmö Högskola utvecklade ledningskultur och klimat samt tydlighet i mål, gränssnitt och ledningsformer
2013

Program:

Tillit i teamet
En flerårig insats för samordnargruppen samt deras team som gav öppnare klimat och effektivare arbetssätt hos Socialtjänsten Uddevalla
2013-2015

Program:

Marriage Counselling® - att bygga starka företagsrelationer
Programinsats i flera steg utvecklade en förtroendefull samarbetsrelation mellan beställare och leverantör under deras ramavtals-
period, Region Skåne
2010-2012

Referens