Ledare & Medarbetare

Självkännedom och förståelse för hur mänskliga relationer fungerar är strategiska kunskaper hos både ledare och medarbetare. Skav uppstår ofta baserat på olikheter och missförstånd. Vi blir upptagna av vår egen värld och tar inte in den andres. Riddikulus AB ger verktyg för distans och perspektiv.

Vägar till utveckling

Handledning

Enskild handledning är ett effektivt verktyg när du står i eller driver en förändringsprocess, för att se nästa steg, bolla tankar, få återkoppling, erfarenhetsutbyte och ny input.

Coaching

Med individuell coaching får du stöd och struktur för att komma vidare i din egen utveckling. Den skiljer sig från handledning genom att den har fokus på att spegla och synliggöra dina egna lösningar, den potential du själv har.

Program & workshops

Program och workshops är kraftfulla sätt att skapa rörelse för fler delar av verksamheten samtidigt. De kan skräddarsys eller vara konceptbaserade som till exempel Utvecklande Ledarskap (UL). 

Rikta energin rätt

Exempel på genomförda uppdrag med fokus på ledarskap och medarbetarskap. För muspekaren över bilden för en kort inblick. 

Program:

Inkluderande och tillitsbaserat ledarskap
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
förvaltningen i Göteborgs stad valde årslångt program med UL, FS, normer och mer
2019-2020

Program:

Autentiskt ledarskap
Uppdragsledare på Sweco Civil AB stärkte ledarskap coh professionalitet i halvårslångt utvecklingsprogram
2019

Program:

Ny som chef
Chefer på Bilia AB stärker ledarskap och affärsmässighet i årslångt program
2011--pågående

Workshop:

Medarbetarskap
Medarbetare på Göteborgs universitet tränar sig i dialog, delaktighet och påverkans-möjligheter
2018--pågående

Individuell coaching

Uppdragsledare på Sweco Civil AB utvecklar trygghet och potential med hjälp av enskild coaching
2019

Tematisk Handledning

Verksamhets-
utvecklare i Uddevalla kommun hittar mer balans och effektivitet med hjälp av handledning som ramas in av 5 teman
2019

Referens