Samverkan & Samarbete

Att nyfiket lyssna in varandras intressen, förstå drivkrafter och hinder och ha tydliga strukturer och processer. Riddikulus AB hjälper er bli framgångsrika tillsammans.

Vägar till utveckling

Processtöd

I förändringsskeden behövs ibland drivande insats som inte alltid ryms i de befintliga funktionerna. En processledare som är riktad på samverkans- och delaktighetsprocesser. 

Samtalsledning

Samtalsledning är ett värdefullt strukturerat stöd i enskilda samverkanssammanhang som innefattar flera olika parter och komplexa frågor.

Program & workshops

Program och workshops är kraftfulla sätt att skapa rörelse. De kan skräddarsys eller vara konceptbaserade som till exempel Förtroendefullt samarbete® och Warm Data Lab.

Rikta energin rätt

Exempel på genomförda uppdrag med fokus på samverkan och samarbete. För muspekaren över bilden för en kort inblick. 

Processtöd:

Processledare kommunal samhällsförändring
Implementeringsarbete av Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och idéburen sektor
2014-2018

Samtals-
ledning:

Utvärdering av samverkansarbete
Strukturerat stöd kopplat till utvärderingen av den lokala Överens-
kommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och idéburen sektor
2020

Program:

Arbetsformer och samarbete
Verktyg, struktur och träning i framtagandet av nya arbetsformer och samarbete, årslång insats Socialtjänsten i Uddevalla
2020

Workshop:

Snabbspår till Integration?
Kunskapsspridning och erfarenhets-
utbyte om integration för ett av Göteborgs FöreningsCenters fleråriga projekt
2019

Workshop:

Dialog
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg tränade dialog-
färdigheter inför medborgardialoger om utvecklingsplan
2019

Program:

Förtroendefullt samarbete® internt
Programmet Förtroendefullt samarbete® gav Prevent verktyg för samarbete och arbetsklimat i stort transformations-
skede
2015

Referens