Riddikulus

Utvecklar relationer och strukturer för hälsa och resultat!

Ledare & Medarbetare

“The quality of the results of any system is a function of the awareness that people in the system are operating from” - Otto Scharmer

Grupper & Team

“A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.” - Simon Sinek

Samverkan & Samarbete

"No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it." - H.E. Luccock

Dags att ta nästa steg? Ta en titt här nedan för aktuella möjligheter och uppdrag. Det här arbetar andra organisationer med idag. 
Hör av dig så bokar vi ett möte – för att rikta rätt!

Aktuellt

Digital workshopserie "Att släppa taget" mars-maj 2021

Ge dig själv tid och strukturerat, fokuserat stöd att släppa taget. Vi träffas i grupp på Zoom, med två veckors mellanrum från mars till maj för åtagande och kontinuitet. Du bestämmer själv ditt tema att arbeta med. Läs mer om workshopserien Att släppa taget.

Tematisk enskild handledning IRL eller Digitalt

Står du i ett läge där du vill förändra något, men lyckas inte på egen hand? Vill du bli effektivare? Hitta mer balans i din vardag? Bli tryggare att prata inför folk? Minska din stress? I tematisk enskild handledning har vi fokus på vad du vill åstadkomma och ramar in varje tillfälle med ett tema som ger en teoretisk och forskningsbaserad grund att utgå ifrån. Läs mer här

Målstyrt ledarskap i komplexa miljöer

Att arbeta målstyrt handlar om att följa en förutbestämd plan för att effektivt uppnå ett förväntat och önskat resultat. Men i sammanhang där syftet är att utveckla något som inte finns, som nya tjänster eller beteendeförändringar, är det inte alltid möjligt att gå direkt från problem till lösning. Då behövs ett målsökande sätt att navigera vilket handlar om att gå ”under ytan” för att förstå vad som saknas/ påverkar/ är orsak. Programmet ”Målstyrt ledarskap i komplexa miljöer” är utformat för att vara en stödjande struktur och ge grundläggande förståelse om att leda i förändring och komplexitet. Programmet syftar till att skapa förutsättningar för medarbetarna att stärka målstyrt ledarskap i vardagen, kopplat till verksamhetens förändringsskede och egna specifika projekt. Kontakta mig om du är nyfiken på detta!

UL och FS som nycklar i Inkluderande och tillitsbaserat ledarskap

Koncepten Utvecklande ledarskap och Förtroendefullt samarbete kompletterar och fördjupar varandra på ett fantastiskt sätt. Tillsammans tillhandahåller de konkreta upplevelser och verktyg som vägleder  verksamheten i HUR gå från teori till praktik för att skapa en tillitsbaserad organisationskultur. Kontakta mig för att höra mer om de möjligheterna!

Vill du ta del av erbjudanden, få inbjudningar och se nya verk? Prenumerera på mitt nyhetsbrev!
Skriv upp dig här.

* indicates required